HỘP SỐ SERVO PNII-SERIES- ĐỒNG TRỤC TRÒN LOẠI KINH TẾ

Mã sản phẩm:
Liên hệ

PNII-SERIES HIGH PRECISION PLANETARY GEARBOXESHỘP SỐ SERVO APEX – LOẠI KINH TẾ: Sê-ri PNII là một hộp số hành tinh chính xác đầu ra có nền kinh tế Nema có độ chính xác xuống dưới 6 phút. Sê-ri PII có quán tính thấp hơn, kích thước và trọng lượng thấp hơn, hoạt động êm hơn, giảm phản ứng ngược, tăng hiệu quả và tính lin