PSL-ATE-1

Mã sản phẩm: PSL-ATE-1
232.514.400 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “PSL ACB testing kit (AC230V)