PSL-ATE-2

Mã sản phẩm: PSL-ATE-2
271.276.800 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “PSL ACB testing kit (Lithium battery built-in)