PSL-CTN08

Mã sản phẩm: PSL-CTN08
2.762.400 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 800A/CT mở rộng, 800A