PSL-CTN16

Mã sản phẩm: PSL-CTN16
2.762.400 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 1000-1600A/CT mở rộng, 1000-1600A