PSL-CTN20

Mã sản phẩm: PSL-CTN20
2.762.400 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 2000A/CT mở rộng, 2000A