PSL-CTN25

Mã sản phẩm: PSL-CTN25
3.064.800 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 2500A/CT mở rộng, 2500A