PSL-CTN32

Mã sản phẩm: PSL-CTN32
3.064.800 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 3200A/CT mở rộng, 3200A