PSL-CTN40

Mã sản phẩm: PSL-CTN40
3.064.800 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “External neutral sensor, 4000A/CT mở rộng, 4000A