PSL-DEG20-F

Mã sản phẩm: PSL-DEG20-F
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Door frame and gasket, 800-2000A, fixed type/Tấm mặt nạ cửa và ron, 800-2000A, loại cố định