PSL-DEG20-W

Mã sản phẩm: PSL-DEG20-W
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Door frame and gasket, 800-2000A, drawout type/Tấm mặt nạ cửa và ron, 800-2000A, loại kéo ra được