PSL-DEG40-F

Mã sản phẩm: PSL-DEG40-F
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Door frame and gasket, 2500-4000A, fixed type/Tấm mặt nạ cửa và ron, 2500-4000A, loại cố định