PSL-DEG40-W

Mã sản phẩm: PSL-DEG40-W
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Door frame and gasket, 2500-4000A, drawout type/Tấm mặt nạ cửa và ron, 2500-4000A, loại kéo ra được