PSL-IB203F

Mã sản phẩm: PSL-IB203F
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Inter-phase barrier, 3P set, 2000A frame size,Fixed/Tấm vách chấn pha, 3P, 2000A, loại kéo ra được