PSL-IB403F

Mã sản phẩm: PSL-IB403F
889.200 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Inter-phase barrier, 3P set, 4000A frame size,Fixed/Tấm vách chấn pha, 3P, 4000A, loại cố dịnh