PSL-IB404F

Mã sản phẩm: PSL-IB404F
1.323.600 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Inter-phase barrier, 4P set, 4000A frame size,Fixed/Tấm vách chấn pha, 4P, 4000A, loại cố dịnh