PSL-IB404W

Mã sản phẩm: PSL-IB404W
1.323.600 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Inter-phase barrier, 4P set, 4000A frame size,Drawout/Tấm vách chấn pha, 4P, 4000A, loại kéo ra được