PSL-SR110DC

Mã sản phẩm: PSL-SR110DC
984.000 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Spring release, 110VDC/Cuộn đóng, 110VDC