PSL-SR24DC

Mã sản phẩm: PSL-SR24DC
984.000 VNĐ

Phụ kiện PSL ACB, “Spring release, 24VDC/Cuộn đóng, 24VDC