SB70, 0.4kW 380VAC, SB70G0.4

Mã sản phẩm: SB70G0.4
Liên hệ

Biến tần SB70, 0.4kW 380VAC, SB70G0.4