SB70, 132kW 380VAC, SB70G132

Mã sản phẩm: SB70G132
Liên hệ

Biến tần SB70, 132kW 380VAC, SB70G132