SB70, 160kW 380VAC, SB70G160

Mã sản phẩm: SB70G160
Liên hệ

Biến tần SB70, 160kW 380VAC, SB70G160