SB70, 18.5kW 380VAC, SB70G18.5

Mã sản phẩm: SB70G18.5
Liên hệ

Biến tần SB70, 18.5kW 380VAC, SB70G18.5