SB70, 2.2kW 380VAC, SB70G2.2

Mã sản phẩm: SB70G2.2
Liên hệ

Biến tần SB70, 2.2kW 380VAC, SB70G2.2