SB70, 250kW 380VAC, SB70G250

Mã sản phẩm: SB70G250
Liên hệ

Biến tần SB70, 250kW 380VAC, SB70G250