SB70, 280kW 380VAC, SB70G280

Mã sản phẩm: SB70G280
Liên hệ

Biến tần SB70, 280kW 380VAC, SB70G280