SB70, 315kW 380VAC, SB70G315

Mã sản phẩm: SB70G315
Liên hệ

Biến tần SB70, 315kW 380VAC, SB70G315