SB70, 375kW 380VAC, SB70G375

Mã sản phẩm: SB70G375
Liên hệ

Biến tần SB70, 375kW 380VAC, SB70G375