SB70, 400kW 380VAC, SB70G400

Mã sản phẩm: SB70G400
Liên hệ

Biến tần SB70, 400kW 380VAC, SB70G400