SB70, 450kW 380VAC, SB70G450

Mã sản phẩm: SB70G450
Liên hệ

Biến tần SB70, 450kW 380VAC, SB70G450