SB70, 4kW 380VAC, SB70G4

Mã sản phẩm: SB70G4
Liên hệ

Biến tần SB70, 4kW 380VAC, SB70G4