SB70, 5.5kW 380VAC, SB70G5.5

Mã sản phẩm: SB70G5.5
Liên hệ

Biến tần SB70, 5.5kW 380VAC, SB70G5.5