SB70, 500kW 380VAC, SB70G500

Mã sản phẩm: SB70G500
Liên hệ

Biến tần SB70, 500kW 380VAC, SB70G500