SB70, 560kW 380VAC, SB70G560

Mã sản phẩm: SB70G560
Liên hệ

Biến tần SB70, 560kW 380VAC, SB70G560