SB70, 630kW 380VAC, SB70G630

Mã sản phẩm: SB70G630
Liên hệ

Biến tần SB70, 630kW 380VAC, SB70G630