SB70, 7.5kW 380VAC, SB70G7.5

Mã sản phẩm: SB70G7.5
Liên hệ

Biến tần SB70, 7.5kW 380VAC, SB70G7.5