SB70, 700kW 380VAC, SB70G700

Mã sản phẩm: SB70G700
Liên hệ

Biến tần SB70, 700kW 380VAC, SB70G700