SB70, 800kW 380VAC, SB70G800

Mã sản phẩm: SB70G800
Liên hệ

Biến tần SB70, 800kW 380VAC, SB70G800