SB70, 900kW 380VAC, SB70G900

Mã sản phẩm: SB70G900
Liên hệ

Biến tần SB70, 900kW 380VAC, SB70G900