Unidrive M600

Mã sản phẩm: Unidrive M600
Liên hệ

Biến tần Control Techniques Unidrive M600

Công suất : Từ 0.75 kW – 2.8 MW (1.0 – 4,200 hp)

Cấp điện áp đa dạng : 200 V / 400 V / 575 V / 690 V