Biến tần V5-H, 1.5KW, 160..240 VAC, V5-H-2T1.5G

Mã sản phẩm: V5-H-2T1.5G
Liên hệ

Biến tần V5-H, 1.5KW, 160..240 VAC, V5-H-2T1.5G