Bộ hãm biến tần SZ20G-380 (200kw – 250kw)

Mã sản phẩm: SB70G5.5-1-1-1-1-1-1-1
Liên hệ

Bộ hãm biến tần SZ20G-380 – Sử dụng cho biến tần Công suất 200kw – 250kw