SI-P3/V, Options card truyền thông PROFIBUS-DP For V1000

Mã sản phẩm: SI-P3/V
4.500.000 VNĐ
Giá thị trường: 5.000.000₫ - Tiết kiệm 500.000(10%)

Options card truyền thông PROFIBUS-DP For V1000