SI-P1, Options card truyền thông PROFIBUS-DP for Series 7

Mã sản phẩm: SI-P1
10.000.000 VNĐ

Options card truyền thông PROFIBUS-DP for Series 7