SI-P3, Options card truyền thông PROFIBUS-DP For A1000

Mã sản phẩm: SI-P3
490.000 VNĐ
Giá thị trường: 5.000.000₫ - Tiết kiệm 4.510.000(90%)

Options card truyền thông PROFIBUS-DP For A1000