SI-N3/V, Options card truyền thông Device Net for V1000

Mã sản phẩm: SI-N3/V
4.000.000 VNĐ
Giá thị trường: 5.000.000₫ - Tiết kiệm 1.000.000(20%)

Options card truyền thông Device Net for V1000