SB70, 15kW 380VAC, SB70G15

Mã sản phẩm: SB70G15
Liên hệ

Biến tần SB70, 15kW 380VAC, SB70G15