SB70, 45kW 380VAC, SB70G45

Mã sản phẩm: SB70G45
Liên hệ

Biến tần SB70, 45kW 380VAC, SB70G45